Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, Artillerie, 't Harde, Rijders, Rijdende Artillerie, Korps Rijdende Artillerie.

Stichting Veteranen

Stichting Veteranen Korps Rijdende Artillerie

Op 7 april 2010 vond de officiële oprichting plaats van de Stichting Veteranen Korps Rijdende Artillerie, kortweg: Veteranen KRA. Doel van de stichting is:

“Het behartigen van de belangen van de veteranen en post-actieven van het Korps Rijdende Artillerie in de ruimste zin van het woord. Onder veteranen van het Korps Rijdende Artillerie worden verstaan de militairen en de gewezen militairen en de gemilitariseerde burgers die bij vredesmissies betrokken zijn geweest, zowel binnen als buiten het verband van de Verenigde Naties, terwijl hij/zij registratief was ingedeeld bij het Korps Rijdende Artillerie en/of geplaatst was bij de 11e Afdeling Rijdende Artillerie”. Om u aan te melden vult u het contactformulier in.

Voor de volledige tekst van de statuten, klik hier.
Voor de privacyverklaring van de stichting, klik hier

 

Bestuur:
voorzitter is de Korpscommandant Rijdende Artillerie
vice voorzitter
secretaris/penningmeester
drie leden, waarvan:
één lid, tevens liaison naar de Artillerie Veteranen Associatie