Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, Artillerie, 't Harde, Rijders, Rijdende Artillerie, Korps Rijdende Artillerie.

Stichting Manege KRA

De Stichting Manege Korps Rijdende Artillerie is een particuliere stichting, opgericht in 1966 en is de andere Stichting die inhoud geeft aan de tradities van het Korps Rijdende Artillerie.
De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Arnhem, beschikt over statuten, beleidsbundel een huishoudelijk reglement en uiteraard een
bestuur.

Bestuur;

  • Voorzitter is de Korpscommandant Rijdende Artillerie
  • Vice Voorzitter
  • Secretaris / Penningmeester

Leden (3);

  • Een lid, tevens Hoofd Bedrijfsvoering Manege KRA
  • Een lid, tevens technisch adviseur
  • Een algemeen lid

 

Het Stichtingbestuur vergadert minstens eenmaal per jaar om verslag uit te brengen over het afgelopen jaar en de plannen voor te leggen voor de volgende periode.
Deze verslagen worden ook verstuurd naar de Kolonel van het Korps en de controllers van de naast hogere militaire niveaus.