Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, Artillerie, 't Harde, Rijders, Rijdende Artillerie, Korps Rijdende Artillerie.

Mevrouw Hanke Bruins Slot treedt terug als lid van de Raad van Toezicht.

In verband met haar voordracht als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet mevrouw Hanke Bruins Slot al haar nevenfuncties neerleggen, waaronder die van lid van de Raad van Toezicht van de stichting Museum KRA. Natuurlijk wensen wij haar van harte geluk met haar voordracht voor deze belangrijke functie.