Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, Artillerie, 't Harde, Rijders, Rijdende Artillerie, Korps Rijdende Artillerie.

Collectie

De collectie

Historische uniformen, bijzondere boekwerken, oude documenten en foto’s, kostbare gebruiksvoorwerpen en militaire attributen behoren tot de collectie van het museum. Uniek is de rijke collectie kunst met schilderijen van Hoynck van Papendrecht, Pieneman, Staring, Van Soest en anderen. In diverse voorwerpen en afbeeldingen komt ook de verbondenheid met het Koninklijk Huis duidelijk tot uiting. 

Artilleriegeschut: een interessante verzameling van o.a. ook door het Korps Rijdende Artillerie gebruikte houwitsers en kanonnen bevindt zich in en rond het nabijgelegen Nederlands Artillerie Museum
(het is mede daarom te overwegen een bezoek aan de beide musea te combineren).

Gedigitaliseerde collectie

In het kader van het project ‘Collectie Gelderland’ van de Stichting Gelders Erfgoed wordt ook de collectie van het Museum Korps Rijdende Artillerie (grotendeels) gedigitaliseerd.

Hier kunt u de digitale collectie van het Museum Korps Rijdende Artillerie bezichtigen. Collectie Gelderland Museum KRA