Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, Artillerie, 't Harde, Rijders, Rijdende Artillerie, Korps Rijdende Artillerie.

Posts filed under Nieuws Museum

Nieuw lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie heeft Kol mr. H.C.M. (Henny) Snellen bereid gevonden tot de Raad toe te treden. Henny is een Rijder met een voortreffelijke staat van dienst bij het Korps. Zij vervult thans de functie van Militair Adviseur van de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde… (read more)

Nieuw op de Site!

Vanaf heden op de site; Een verslag van zeven bladzijden uit de Meidagen van 1940. Het verslag is afkomstig van Reserve-Majoor der Rijdende Artillerie E.D. Haitsma Mulier, die veel heeft bijgedragen aan de uitbreiding van de museumcollectie en de vormgeving van de expositie. Gedigitaliseerd door Dhr Han Wijtzes Verslag 10 tot 14 Mei 1940

Mevrouw Hanke Bruins Slot treedt terug als lid van de Raad van Toezicht.

In verband met haar voordracht als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet mevrouw Hanke Bruins Slot al haar nevenfuncties neerleggen, waaronder die van lid van de Raad van Toezicht van de stichting Museum KRA. Natuurlijk wensen wij haar van harte geluk met haar voordracht voor deze belangrijke functie.

Nieuw op de site!

Niet alleen is er een begin gemaakt met het digitaliseren van deKorpsmededelingen, ook is de beschrijving van de festiviteiten rond heteeuwfeest geplaatst. Tenslotte is aan de heldengalerij een aantalportretten van assistent helden toegevoegd. Aan het verder digitaliserenvan de Korpsmededelingen wordt gewerkt, is er een Korpsmededeling die umet voorrang geplaatst zou willen zien, laat het dan… (read more)

Nieuwe aanwinst voor het museum.

Op 23 juli 2021 schonk mevrouw Lilian Zuidersma (kapitein b.d. der Intendance) een prachtig schilderij met de afbeelding van een onderofficier met tenminste 6 jaar trouwe dienst = rode chevron op de bovenmouw. De schenking werd op gepaste wijze in ontvangst genomen door Korpscommandant Rob ten Horn. O.a. de Kolonel van het Korps, luitenant-generaal bd… (read more)

Vanaf heden is de gedigitaliseerde collectie van het Museum KRA weer te bewonderen vanaf de site.
U kunt de collectie vinden onder het menu van het Museum en daar klikt u op de link Digitale Collectie.
Deze opent vervolgens in een nieuw tabblad.

Of u gaat direct via deze link naar de gedigitaliseerde collectie.

Bulpaaps relaas

Op de Helden van Weleer– pagina (van het museum KRA) is het relaas van Bulpaap geplaatst, de opperwachtmeester die tijdens de roerige meidagen van 1940 de overcomplete paarden van het korps van Best naar het depot in Voorschoten bracht. Met dank aan Han Wijtzes.

Nieuwe directeur Museum KRA

Onze nieuwe directeur Ir.Drs A.G. (Bert) Haasjes is (nog) niet “van Facebook” dus stellen wij, vrijwilligers, hem aan u voor. Bert kwam in 1975 als dienstplichtig officier bij ons Korps. Na zijn afzwaaien in 1976 heeft hij als reserve-officier vele functies vervuld en o.a. aan drie buitenlandse missies meegedaan. Te weten 1 maal Bosnie en… (read more)

Afscheid directeur Museum KRA

Na 20 jaar met heel veel plezier “bouwen” aan ons museum mocht ik 25 januari j.l. het pareltje overdragen aan mijn opvolger Bert. Bert zal zich binnenkort voorstellen. Iedereen bedankt voor adviezen, enthousiame, belangstelling maar vooral vriendschap. Omdat ik een nieuwe uitdaging binnen ons Korps heb gevonden word ik zeker niet onzichtbaar! Toujours joyeux, jamais chagrin.Marius… (read more)