Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, Artillerie, 't Harde, Rijders, Rijdende Artillerie, Korps Rijdende Artillerie.

Functie overdracht

Op 09 oktober 2020, heeft de Korpsadjudant Aooi Klaas Bootsma zijn functie als Afdelingsadjudant 41 Afdeling Artillerie en Korpsadjudant Korps Rijdende Artillerie overgedragen aan Aooi Jan de Vries.  Vanwege de stijgingen van het aantal CORONA besmettingen in Nederland kon de functieoverdracht helaas niet plaats vinden in het front van de eenheid. De ceremonie vond nu… (read more)

Beëdiging KRA

Op donderdag 20 augustus heeft een beëdiging plaats gevonden voor het personeel van het Vuursteuncommando. Normaliter wordt het nieuwe  personeel in één ceremonie beëdigd, echter vanwege COVID-19 is besloten om het personeel van het Korps Rijdende Artillerie en het personeel van het Korps Veldartillerie in twee aparte ceremonies te beëdigen. Dit om de 1,5 meter… (read more)

Korpsborrel 2022

Op vrijdag 7 oktober van 15.00 uur – 18.00 uur vindt de jaarlijkse korpsborrel plaats in Villa Sonsbeek te Arnhem. De korpscommandant nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn. U kunt zich opgeven via een mail aan vustco.sie.s1@mindef.nl te sturen. Verdere details vindt u in de uitnodiging die u per post ontvangen heeft…. (read more)

Nieuw lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie heeft Kol mr. H.C.M. (Henny) Snellen bereid gevonden tot de Raad toe te treden. Henny is een Rijder met een voortreffelijke staat van dienst bij het Korps. Zij vervult thans de functie van Militair Adviseur van de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde… (read more)

Reünie 9 april 2022

Deze reünie van de Veteranen KRA op zaterdag 9 april wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds en CLAS. De reünie wordt gehouden op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in het bedrijfsrestaurant. Het programma staat hieronder. Programma14:00 uur Ontvangst.14:30 uur Welkomstwoord door de Korpscommandant en heildronk op het Korps.15:00 uur Bar open en gezellig samenzijn. (Eventueel een… (read more)

Nieuw op de Site!

Vanaf heden op de site; Een verslag van zeven bladzijden uit de Meidagen van 1940. Het verslag is afkomstig van Reserve-Majoor der Rijdende Artillerie E.D. Haitsma Mulier, die veel heeft bijgedragen aan de uitbreiding van de museumcollectie en de vormgeving van de expositie. Gedigitaliseerd door Dhr Han Wijtzes Verslag 10 tot 14 Mei 1940

Mevrouw Hanke Bruins Slot treedt terug als lid van de Raad van Toezicht.

In verband met haar voordracht als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet mevrouw Hanke Bruins Slot al haar nevenfuncties neerleggen, waaronder die van lid van de Raad van Toezicht van de stichting Museum KRA. Natuurlijk wensen wij haar van harte geluk met haar voordracht voor deze belangrijke functie.

Nieuw op de site!

Niet alleen is er een begin gemaakt met het digitaliseren van deKorpsmededelingen, ook is de beschrijving van de festiviteiten rond heteeuwfeest geplaatst. Tenslotte is aan de heldengalerij een aantalportretten van assistent helden toegevoegd. Aan het verder digitaliserenvan de Korpsmededelingen wordt gewerkt, is er een Korpsmededeling die umet voorrang geplaatst zou willen zien, laat het dan… (read more)

Nieuwe aanwinst voor het museum.

Op 23 juli 2021 schonk mevrouw Lilian Zuidersma (kapitein b.d. der Intendance) een prachtig schilderij met de afbeelding van een onderofficier met tenminste 6 jaar trouwe dienst = rode chevron op de bovenmouw. De schenking werd op gepaste wijze in ontvangst genomen door Korpscommandant Rob ten Horn. O.a. de Kolonel van het Korps, luitenant-generaal bd… (read more)

Veteranendagen Taptoe augustus 2021

Samen met Defensie en het Nederlandse Veteranen Instituut willen we na deze moeilijke tijd met Covid-19, de veteranen weer de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten. Wij organiseren 2 veteranen dagen met lunchontvangst en Taptoe show. Helaas kunnen we op, maandag 23 en dinsdag 24 augustus, elke dag maar 1200 veteranen ontvangen. Alles vind plaats… (read more)