Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, nieuws, media, archief

ANBI

Gegevens van de ANBI t.b.v. de belastingdienst

Het Museum KRA is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 moeten voor een ANBI diverse gegevens openbaar worden gemaakt via een internetsite. Dit heeft als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Gegevens ANBI

Naam: Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie
RSIN/fiscaal nummer: 815793479
Doelstelling: Het Museum Korps Rijdende Artillerie wil met haar collectie een representatief beeld verschaffen van de geschiedenis en krijgsverrichtingen van het Korps, vanaf de oprichting in 1793 tot heden, deze in stand houden en selectief uitbreiden en voor een zo breed mogelijk publiek ontsluiten en presenteren.
Contactgegevens: Postadres (via defensie)

Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie
Eperweg 149
8084 HE ’t Harde

Postadres (civiel)

P/a De Heer M. van Pelt
Lansiersveld 2
7327 GH Apeldoorn

Bezoekadres

Legerplaats bij Oldebroek
Gebouw 79
Eperweg 149
’t Harde

Bereikbaarheid

Tel: 0525 657836
Email: info@museum-kra.nl
Website: www.korpsrijdendeartillerie.nl/Museum

Financieel

IBAN: NL74INGB0003151867
KvK 41047251 te Arnhem

Bestuurssamenstelling: Zie nieuwsbrief Museum Korps Rijdende Artillerie op deze website.
Beleidsplan:  Zie beleidsplan Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie op deze website.
Verslag uitgeoefende activiteiten:  Zie nieuwsbrief Museum Korps Rijdende Artillerie op deze website.
Financiële verantwoording:  Zie financieel jaaroverzicht Museum Korps Rijdende Artillerie
en het Meerjarenplan Museum Korps Rijdende Artillerie op deze website.
Het beloningsbeleid: Niet van toepassing. Het museum heeft geen vast personeel maar werkt uitsluitend met vrijwilligers.