Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, Artillerie, 't Harde, Rijders, Rijdende Artillerie, Korps Rijdende Artillerie.

ANBI

Het Museum KRA is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Tegen die achtergrond publiceert het Museum KRA haar jaarverslagen en financiële verslagen op deze website, zodat ook iedereen kennis kan nemen van onze activiteiten als culturele ANBI. Donaties aan een Culturele ANBI bieden extra belastingvoordelen.

Gegevens ANBI

Naam: Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie
RSIN/fiscaal nummer: 815793479
Doelstelling: Het Museum Korps Rijdende Artillerie wil met haar collectie een representatief beeld verschaffen van de geschiedenis en krijgsverrichtingen van het Korps, vanaf de oprichting in 1793 tot heden, deze in stand houden en selectief uitbreiden en voor een zo breed mogelijk publiek ontsluiten en presenteren.
Contactgegevens: Postadres (via ministerie van defensie)

Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie
Postbus 1000
8084 ZX ’t Harde

Bezoekadres

Legerplaats bij Oldebroek
Gebouw 79
Eperweg 149
’t Harde

Bereikbaarheid

Tel: 0889 516385 (alleen op woensdagen bereikbaar)
Email: info@museum-kra.nl
Website: www.korpsrijdendeartillerie.nl/Museum

Financieel

IBAN: NL74INGB0003151867
KvK 41047251 te Arnhem

Bestuurssamenstelling: Zie Jaarverslagen Museum Korps Rijdende Artillerie op deze website.
Beleidsplannen:  Zie beleidsplan Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie op deze website.
Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:  Zie Jaarverslagen Museum Korps Rijdende Artillerie op deze website.
Het beloningsbeleid: Niet van toepassing. Het museum heeft geen vast personeel maar werkt uitsluitend met vrijwilligers.