Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, nieuws, media, archief

Adjudanten

Korpsadjudant

De Korpsadjudant is de Stafadjudant van het Korps. Hij is in de eerste plaats de functionaris die de Korpscommandant bijstaat in aangelegenheden betreffende de onderofficieren van het Korps. Dit geldt met name voor aspecten als vakmanschap, discipline, traditie, saamhorigheid en korpsgeest. Maar ook aspecten van personele zorg behoren tot zijn verantwoordelijkheden. Dat betekent o.a. zorg en aandacht voor leden van het Korps bij vertrek of terugkeer van vredesmissies en voor oud-leden bij bijvoorbeeld reünies. Hij kan de Korpscommandant gevraagd en ongevraagd van advies dienen.


Begeleiding en coaching van (aspirant-)onderofficieren en jongere officieren maken deel uit van zijn takenpakket. En namens het Korps is hij betrokken bij het beleid inzake de verantwoordelijkheden en de rol van onderofficieren binnen de krijgsmacht.

Tot de ceremoniële taken van de Korpsadjudant behoort het dragen van het Standaard van het Korps Rijdende Artillerie bij ceremoniële gebeurtenissen zoals een beëdiging en een commando-overdracht van het Korps.

Namens de Korpscommandant is de Korpsadjudant verantwoordelijk voor de contacten met het Korpsmuseum (zie ‘Museum‘). Zoals de Batterijopperwachtmeester (‘btowi’) vaak de ‘moeder van de batterij’ wordt genoemd, zo mag de Korpsadjudant zeker als de ‘moeder van het Korps’ worden betiteld. De Korpsadjudant is – evenals de ‘btowi’ – gerechtigd tot het dragen van een stok.

  
Korpsadjudanten der Rijdende Artillerie

Sinds 1963 (zie korpsgeschiedenis):

aooi R.J. Polman 16-01-1963 – 01-11-1965
aooi J. Kersten 01-11-1965 – 01-11-1969
aooi J. Ritmeester 01-11-1969 – 01-05-1973
aooi L. Zaad 01-05-1973 – 01-05-1975
aooi H. Diepenbroek 01-05-1975 – 01-05-1976
aooi J.J. Klomp 01-05-1976 – 01-03-1981
owi/aooi C.A.L. van der Hulst 01-03-1981 – 01-11-1985
owi/aooi J.J.H. van Wetten 01-11-1985 – 01-06-1990
aooi J.F.W. Wieskamp 01-06-1990 – 01-07-1994
aooi D.W.C. Rijksen 01-07-1994 – 01-07-1997
aooi P.F.J. Jacobs 01-07-1997 – 01-07-2000
aooi R.J. Caerteling 01-07-2000 – 01-07-2002
aooi A.A. Iliohan 01-07-2002 – 01-04-2008
aooi G.W. Smit 01-04-2008 – 25-01-2013
aooi C.J.A. Raas 25-01-2013 – 03-06-2015
aooi R.C.F. Pieloor 03-06-2015 – 25-04-2018
aooi K.J. Bootsma 25-04-2018 – heden

aooi : adjudant-onderofficier instructeur
owi  : opperwachtmeester instructeur