Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, Artillerie, 't Harde, Rijders, Rijdende Artillerie, Korps Rijdende Artillerie.

Adjudanten

Korpsadjudant

De Korpsadjudant is de Stafadjudant van het Korps. Hij is in de eerste plaats de functionaris die de Korpscommandant bijstaat in aangelegenheden betreffende de onderofficieren van het Korps. Dit geldt met name voor aspecten als vakmanschap, discipline, traditie, saamhorigheid en korpsgeest. Maar ook aspecten van personele zorg behoren tot zijn verantwoordelijkheden. Dat betekent o.a. zorg en aandacht voor leden van het Korps bij vertrek of terugkeer van vredesmissies en voor oud-leden bij bijvoorbeeld reünies. Hij kan de Korpscommandant gevraagd en ongevraagd van advies dienen.


Begeleiding en coaching van (aspirant-)onderofficieren en jongere officieren maken deel uit van zijn takenpakket. En namens het Korps is hij betrokken bij het beleid inzake de verantwoordelijkheden en de rol van onderofficieren binnen de krijgsmacht.

Tot de ceremoniële taken van de Korpsadjudant behoort het dragen van het Standaard van het Korps Rijdende Artillerie bij ceremoniële gebeurtenissen zoals een beëdiging en een commando-overdracht van het Korps.

Namens de Korpscommandant is de Korpsadjudant verantwoordelijk voor de contacten met het Korpsmuseum (zie ‘Museum‘). Zoals de Batterijopperwachtmeester (‘btowi’) vaak de ‘moeder van de batterij’ wordt genoemd, zo mag de Korpsadjudant zeker als de ‘moeder van het Korps’ worden betiteld. De Korpsadjudant is – evenals de ‘btowi’ – gerechtigd tot het dragen van een stok.

Korpsadjudanten der Rijdende Artillerie

Sinds 1963 (zie korpsgeschiedenis):

aooiR.J. Polman16-01-1963 – 01-11-1965
aooiJ. Kersten01-11-1965 – 01-11-1969
aooiJ Ritmeester01-11-1969 – 01-05-1973
aooiL. Zaad01-05-1973 – 01-05-1975
aooiH. Diepenbroek01-05-1975 – 01-05-1976
aooiJ.J. Klomp01-05-1976 – 01-03-1981
owi/aooiC.A.L. van der Hulst01-03-1981 – 01-11-1985
owi/aooiJ.J.H. van Wetten01-11-1985 – 01-06-1990
aooiJ.F.W. Wieskamp01-06-1990 – 01-07-1994
aooiD.W.C. Rijksen01-07-1994 – 01-07-1997
aooiP.F.J. Jacobs01-07-1997 – 01-07-2000
aooiR.J. Caerteling01-07-2000 – 01-07-2002
aooiA.A. Iliohan01-07-2002 – 01-04-2008
aooiG.W. Smit01-04-2008 – 25-01-2013
aooiC.J.A. Raas25-01-2013 – 03-06-2015
aooiR.C.F. Pieloor03-06-2015 – 25-04-2018
aooiK.J.Bootsma25-04-2018 – 09-10-2020
aooiJ. de Vries09-10-2020 – 01-06-2022
aooiE.A.J. Kurvers01-06-2022 – heden

aooi : adjudant-onderofficier instructeur
owi  : opperwachtmeester instructeur