Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, nieuws, media, archief

Korps

IN MEMORIAM

Willem Johannes Loos

Luitenant-generaal der Artillerie b.d.

Willem Johannes Loos

Toujours joyeux, jamais chagrin. Dat was de lijfspreuk van Wim Loos, niet alleen in woorden, maar ook in gedrag. Geboren in 1930, werd Wim in de magere jaren 50 officier. En op een ijskoude dag in februari 1963 werd Wim – op dat moment batterijcommandant – Rijder, en voorzien van de kwartiermuts, ook wel Rijdersmuts geheten. Voor Wim was die  Rijdersmuts vanaf het begin een symbool van verbondenheid. En Wim had daar een rol in. Met zijn scherp verstand, het vermogen de juiste vragen te stellen, en met zijn vriendelijke uitstraling slaagde hij er zonder moeite in een hechte vriendenkring op te bouwen.

Wim werd commandant Korps Rijdende Artillerie, en later Directeur Personeel, legerkorpscommandant, hoogleraar en Kolonel van het Korps: het is een militaire carrière die onmogelijk saai te noemen is. Maar ook in die functies buiten het Wapen bleef Wim betrokken bij het Korps en zijn vriendenkring. Zo was hij ook nauw betrokken bij de redactie van het boek 200 jaar Rijdende Artillerie, dat in 1993 werd uitgegeven.

Na zijn vertrek uit werkelijke dienst bleef Wim betrokken bij het Korps. In 1996 werd Wim benoemd tot Kolonel van het Korps. Hij kon zich richten op het adviseren van de opeenvolgende korpscommandanten, en hij vervulde een belangrijke rol bij de uitbreiding van het Museum, en bij de realisatie van een fraaie manege in ’t Harde. En altijd weer waren er zijn voortdurende aandacht voor de Rijders, en zijn humorvolle toespraken tijdens het jaarlijkse Rijdersdiner.

Op 29 augustus is Wim op 89-jarige leeftijd overleden. Op het nachtkastje in de kamer waar hij de laatste weken verbleef stond zijn Rijdersmuts opgesteld. Op zijn rouwkaart – hij had alles natuurlijk zelf geregisseerd –  was een fraaie pentekening te zien van een Rijder die zojuist is afgestegen van zijn paard, met daaronder de tekst: ‘Eind van de rit”.

We nemen afscheid van een groot man, en een goede vriend. Moge hij rusten in vrede.

Hans Sonneveld

Kolonel van het Korps Rijdende Artillerie

Welkom op de site van het Korps Rijdende Artillerie!

Het Korps Rijdende Artillerie (KRA), in de volksmond vaak beter bekend als de ‘Gele Rijders’, heeft sinds haar oprichting in 1793 altijd een opvallende plaats ingenomen binnen de Nederlandse krijgsmacht.


 Tegenwoordig bestaat het Korps uit: 

Twee batterijen behorende bij 41 Afdeling Artillerie, gelegerd in de Tonnetkazerne in ‘t Harde
Manege KRA , eveneens gevestigd in de Tonnetkazerne.
Museum KRA , dat zich – evenals het Nederlands Artillerie Museum – bevindt zich op de ‘Legerplaats bij Oldebroek’, gelegen naast de Tonnetkazerne in ‘t Harde.

Deze site laat u kennis maken met de geschiedenis en de tradities van dit bijzondere Korps, met natuurlijk aandacht voor     de actualiteit van de operationele eenheden van het Korps, het museum en de manege.

‘Eene Onvermijdelijke Noodzakelijkheid, 225 jaar Rijdende Artillerie 1793-2018′ 

Onlangs mocht ik, samen met de afdelingsadjudant en professor Schoenmaker van het NiMH, het boek ‘Eene Onvermijdelijke Noodzakelijkheid’ aanbieden aan minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten.

Met dit boek is de vastlegging van de rijke historie van het Korps Rijdende Artillerie ‘up to date’ en wordt een inkijk verschaft in de historische gebeurtenissen waarbinnen het korps een rol heeft gespeeld. Deze gebeurtenissen zijn verduidelijkt met persoonlijke ervaringen van de militairen die het korps tot de unieke eenheid maken die het inmiddels al 225 jaar is. Het Korps Rijdende Artillerie valt of staat immers met de kennis en kunde van de rijders zelf. Of het nu de Hollandse polder, het Spaanse berglandschap, de velden van Waterloo, de Afghaanse woestijn of het Haagsche Malieveld betreft, dit boek laat u zien dat de rijders de tand des tijds met verve doorstaan.

‘Eene Onvermijdelijke Noodzakelijkheid 225 jaar rijdende artillerie 1793-2018’ is geschreven door Wiel Jacops en is uitgegeven door het NIMH. Het kost € 10,00 en is te bestellen via email-adres: vustco.kra225@mindef.nl

GEZOCHT: 

(familie van) Gele Rijders die in 1940 op kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest waren gelegerd.

Voor een onderzoek ten behoeve van publicatie is Dhr Ruurd Kok op zoek naar Rijders of familie van Rijders die in 1940 op kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeestaldaar gelegerd waren.

Afbeelding over de inscriptie van Boeijink

Een tweede artikel over Willem Boeink, Een Gele Rijder uit Winterswijk

Reacties kunt u mailen aan fjmdirks@veteranen.nl